Import av bil

Det er svært mange detaljer å tenke på i forbindelse med import av bil. Vi har svært lang erfaring og et meget godt kontaktnett i Tyskland. Våre samarbeidspartnere vet hvilke kvaliteter vi og våre kunder krever og sørger for at bilene vi bringer til landet er slik de skal være.

Vi håndterer alle sider ved importen:
Kvalitetssjekk av bilen (historikk, km-stand, ikke tidligere skader etc.)
Håndtering av moms fra utlandet
Transport
Tollbehandling
Visning
Betaling av engangsavgift
Registrering
Finansiering

For best mulig effektivitet samarbeider vi med flere stor transportfirma, vi av avtale med tollvesenet (TVINN) slik at vi tollklarerer bilen selv og produserer nødvendige dokumenter for å registrere bilen – vi er vår egen speditør. Dette er en stor fordel ettersom transport av bilene gjerne gjøres i helger eller utenfor normal arbeidstid. Vi har også samarbeidsavtale med biltilsynet og bruker AutoReg for registrering. Dette gjør at vi kan bedre service ved at vi hurtig kan registrere en bil uten å være avhengig av å dra til trafikkstasjonen eller forholde seg til når de har åpent.